Mostra d'una gràfica de Mètode simptotèrmic

 

 

 

 

EXEMPLE DE COM OMPLIR UN GRÀFIC

 

GRÀFIC SIMPTOTÈRMIC
 
  Cicle més curt conegut         Via de presa de la temperatura   O V R       Història núm.:
Duració del cicle         Hora de presa de la temperatura          
                                                                               
      MES  
      DIA                                        X                                        
OBJECTIU   37a5                                                                                
     Autoconeixement del cicle 37a4                                                                                
     Evitar l'embaràs 37a3                                                                                
     Quedar embarassada 37a2                                                                                
      37a1                                                                                
CODI     37                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1            
  36a9                                                   x     x       x x            
 
MENSTRUACIÓ   36a8                                               x     x x   x   x                
36a7                   x                             x           x                  
 
DIA SE, SENSE MOC   36a6                                             x                                  
36a5                                           x                                    
_ COMENÇAMENT DELS DIES PROBABLEMENT FÉRTILS   36a4                               x                                                
36a3               x           x     x       x                                      
f MOC TIPUS  f   36a2           x     x   x       x     x                                            
36a1             x           x                                                      
F MOC TIPUS  F   36                       x             x                                          
35a9                                       x                                        
X DIA PIC   35a8                                -  -  -  -  -  -  -  -  -                                 
35a7                                                                                
1 2 3 DIES DESPRÉS DEL DIA PIC   35a6                                                                                
35a5                                                                                
 
      35a4                                                                                
           DIES DEL CICLE MENSTRUAL ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                                                                                 
SENSACIÓ I APARENÇA DEL MOC                         f f f F F F F F f f                                    
CANVIS EN EL COLL UTERÍ                                                                                
                                                                               
SENSIBILITAT O INFLAMENT DELS PITS                                                                                
DOLOR INTERMENSTRUAL                                                                                
PÈRDUES INTERMENSTRUALS                                                                                
TRASTORNS                                                                                
RELACIONS SEXUALS O CONTACTE GENITAL                                                                                
                                                                                       
                SI CANVIEU DE TERMÒMETRE, MARQUEU EN EL GRÀFIC EL DIA DEL CANVI        

EXPLICACIÓ DEL GRÀFIC

La duració del cicle és d’uns 35 dies. s'ha marcat el dia pic. Això no es sap fins que no puja la temperatura i desapareix el moc. Llavors mirant enrere saps quin va ser el teu dia pic. Quan ho fas durant uns mesos, ho saps reconèixer en el moment en que t’està passant.

S'han marcat unes línies més negres, que diferencien la primera meitat de la segona. Així es veu molt clar, però el cicle es va fent dia a dia, per tant podria ser que en meitat del cicle hi haguessin dubtes sobre quin dia és exactament el de major possibilitats d'ovulació. Per això, s'han marcat també unes línies de color vermell (hi ha dues possibilitats). Però conforme passant els dies queden descartades perquè ha d’haver-hi un nombre de preses seguides mínim per sota de la línia i en cap de les dues es compleix. Només es compleix aquesta condició per sota de la línia negra. En aquest cas, queda un valor per sobre, però al ser l'únic no es te en compte.

En aquest cicle el dia pic correspon amb el últim dia de fluix, però tampoc te perquè ser sempre així. El moc pot marxar de cop, i llavors sí que coincideix, però pot marxar de manera progressiva (con ha arribat) i llavors potser que us noteu molt més mullades i amb més moc uns dies abans de que desaparegui. Tampoc, sempre es correspon amb el dia de pujada de temperatura, pot ser que si o pot ser que no.

Per això és important anotar-ho tot i mirar-ho quan ha acabat el cicle. Generalment, es sol repetir d’un cicle a un altre amb poques variacions. (excepte en dones amb problemes hormonals)

Resumint: En aquest cas, jo crec que ha ovulat possiblement el mateix dia pic de moc o com a molt el dia següent. Després de la pujada de temperatura han passat 12 dies, per tant és un cicle completament normal. En alguns casos baixa la temperatura el dia abans de la regla, en d’altres no.

 

 

 

 

El següent gràfic s'ha anotat en un tipus de gràfica més antiga