Llevadores

Escrit per Glòria Villena Coronado, revisat pels companys/companyes (llevadores) de l'hospital de l'Alt Penedés i publicat a la revista Taní de l'hospital.

QUE FEM LES LLEVADORES? 

Les llevadores, a Espanya i per tant a Catalunya, som infermeres especialitzades en l’atenció ginecològica i obstètrica de la dona des de la pubertat fins la menopausa i en alguns casos més enllà. Aquesta tasca la podem portar a terme a les consultes de l’ambulatori, als hospitals o de manera privada. Això vol dir que estem preparades per fer el control d’un embaràs normal, orientar en planificació familiar i sexualitat, portem temes d’incontinència com la recuperació del sòl pelvià  i atenem dones durant el període del postpart, alletament i climateri, entre d’altres coses. 

QUÈ FEM A LES SALES DE PARTS?

Les tasques són compartides amb els ginecòlegs, tot i que hi ha una part que només la poden fer ells. Depenent dels hospitals podem fer més o menys coses. En general, en un hospital comarcal que és on jo treballo fem:

 

bullet Urgències: Les visites de les embarassades de més de 5-6 mesos s’atenen a la sala de parts. La llevadora pot rebre a la gestant que arriba d’urgències i valorar-la si es un embaràs normal i a terme, es a dir un embaràs de més de 37 setmanes. Podem diagnosticar si està de part o no i decidir si ingressa  o no. La resta ha de ser valorada pels ginecòlegs.
bullet Seguiment dels treballs de part: Quan una senyora ingressa en treball de part la llevadora és l’encarregada de fer el seguiment de tota la dilatació sota supervisió dels ginecòlegs. Fem les feines pròpies d’infermeria i a més podem fer exploracions, valorar la presentació fetal, ammiorrexis (trencar la bossa de les aigües si cal), ajudem a la senyora a participar del seu part amb relaxació i posicions que l’ajudin.
bullet Parts: Si el part és normal (eutòcic) podem assistir-ho nosaltres. Estem preparades per fer episiotomies, si cal, i suturar-les. Fem la reanimació immediata del nadó i ajudem a crear el vincle afectiu entre els pares i el seu fill dins mateix de la sala de parts. Si el part és instrumentat el fa el ginecòleg i nosaltres quedem fora per ajudar-los, per a rebre al nadó i ajudar en la seva reanimació si cal, així com fer les primeres cures del nadó.
bullet Cesàries: Les cesàries no es fan a la sala de parts sinó als quiròfans, però som nosaltres, si podem, les que entrem al quiròfan per recollir al nadó i fer la primera reanimació si precisa.
bullet Cures del nadó: La primera exploració i estimulació (o reanimació si cal), la fa la persona que no assisteix el part, el ginecòleg o la llevadora. Si cal més reanimació, llavors s’avisa al pediatre. Tallar el cordó i fer  la profilaxis amb Vitamina K la fa igualment el ginecòleg o la llevadora, però la resta de cures habituals del nadó la fa l’auxiliar de sala de parts que si no hi era s’avisa perquè vingui abans del part.
bullet Control del postpart immediat de la puèrpera, ja que queda sota supervisió nostra durant dues hores després del part. En aquestes dues hores controlem les pèrdues, les constants i continuem afavorim el vincle entre els pares i el seu fill. Si la mare ha decidit fer alletament matern, promovem que l’iniciï abans de sortir d’allà.
bullet Últimes visites d’embaràs: Es fan a les lliteres d’exploració. En aquestes visites a la senyora se li fa una exploració, i cultius si cal, amnioscòpia i un registre cardiotocogràfic. Aquestes visites també és fan conjuntament amb el ginecòleg.
bulletVisites a planta: Quan podem i no tenim ningú a la sala de parts passem per planta per fer el seguiment de les puèrperes i donar suport a les lactàncies maternes que s’hagin iniciat.

 

Tot això, a part de fer-ho conjuntament amb els ginecòlegs no seria possible fer-ho sense la col·laboració dels nostres companys auxiliars que cada vegada estan més preparats.  

I ALS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA, QUÈ PODEM FER?

També dependrà del centre i de les competències que estiguin assumint en ell. En general, podem:

       -  Visites preconcepcionals 

       -   Fer control d'embaràs: Si és normal, tots els controls. Si és de risc es combinen les visites amb els ginecòlegs.

       -  Control postpart i assessorament en lactància 

       -  Informació en contracepció i sexualitat

       -  Informació sobre menopausa

       -  Podem fer les citologies i cultius: De fet hi han àrees on les citologies de cribatge les fan les llevadores.

       -  Podem valorar i fer seguiment d'alguns tipus d'incontinències

       -  En alguns casos d'esterilitat podem fer el seguiment de les gràfiques de temperatura o mètode simptotèrmic.

Tot això es fa conjuntament amb els ginecòlegs.

També fem Educació Sanitària grupal: Educació Maternal, grups de post-part, massatge infantil, alletament  matern, grups de menopausa, i en alguns llocs anem a les escoles per parlar de mètodes anticonceptius.