Gràfica simpto-tèrmica en blanc (editada per la SEGO) per a us exclusiu dels usuaris del  mètode simpto-tèrmic

Editat amb la col·laboració de Minerva Diaz. Si no la veieu bé (coses que passen a internet!!) la podeu descarregar des del fòrum a: http://crianza.mforos.com/1172152/6244593-grafica-en-blanc/  però heu d'estar donades d'alta en el fòrum primer.

 

GRÀFIC SIMPTOTÈRMIC
 
  Cicle més curt conegut         Via de presa de la temperatura   O V R       Història núm.:
Duració del cicle         Hora de presa de la temperatura          
                                                                               
      MES  
      DIA                                                                                
OBJECTIU   37a5                                                                                
     Autoconeixement del cicle 37a4                                                                                
     Evitar l'embaràs 37a3                                                                                
     Quedar embarassada 37a2                                                                                
      37a1                                                                                
CODI     37                                                                                
  36a9                                                                                
 
MENSTRUACIÓ   36a8                                                                                
36a7                                                                                
 
DIA SE, SENSE MOC   36a6                                                                                
36a5                                                                                
_ COMENÇAMENT DELS DIES PROBABLEMENT FÉRTILS   36a4                                                                                
36a3                                                                                
f MOC TIPUS  f   36a2                                                                                
36a1                                                                                
F MOC TIPUS  F   36                                                                                
35a9                                                                                
X DIA PIC   35a8                                                                                
35a7                                                                                
1 2 3 DIES DESPRÉS DEL DIA PIC   35a6                                                                                
35a5                                                                                
 
      35a4                                                                                
           DIES DEL CICLE MENSTRUAL ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
                                                                                 
SENSACIÓ I APARENÇA DEL MOC                                                                                
CANVIS EN EL COLL UTERÍ                                                                                
                                                                               
SENSIBILITAT O INFLAMENT DELS PITS                                                                                
DOLOR INTERMENSTRUAL                                                                                
PÈRDUES INTERMENSTRUALS                                                                                
TRASTORNS                                                                                
RELACIONS SEXUALS O CONTACTE GENITAL                                                                                
                                                                                       
                SI CANVIEU DE TERMÒMETRE, MARQUEU EN EL GRÀFIC EL DIA DEL CANVI